บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด"

บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผลิต เครื่องสำอางค์ เวชสำอาง อาหารเสริมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด


597/204 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด ตั้งอยู่ที่

597/204 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด

ได้แก่ 0115559001855
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลอลลี่ป๊อบ เคพีซีเอ็น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*