บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด"

บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงานเอกชน และส่วนราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด


199/946 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/946 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด

ได้แก่ 0115559001871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*