บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด"

บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการซ่อมยานพาหนะทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด


281/4 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

281/4 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0115559001898
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมหวังยิ่งเจริญทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*