บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ-ขาย แปรรูปวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและห้างร้านทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด


46/15 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/15 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0115559001910
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมนู อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*