บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด"

บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการมของบริษัทโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด


60/266ก หมู่ที่ 11 ซอยเปรมฤทัย10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/266ก หมู่ที่ 11 ซอยเปรมฤทัย10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด

ได้แก่ 0115559001928
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พอสซิทีฟ สเปซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*