บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด"

บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมอาหารทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด


45/4 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/4 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0115559001944
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ด็อกเตอร์ แอปเปิ้ล อินโนเวชั้น เมดดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*