บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด"

บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์พ่นสีไฮกลอส ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์พ่นสีไฮกลอส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด


211/1 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

211/1 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0115559001952
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมือง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*