บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด"

บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตรับจ้างผลิตรับจ้างประกอบซ่อมแซมเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด


37/36 หมู่ที่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/36 หมู่ที่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0115559001987
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอโน่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*