บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก และขายโดยตัวแทนจำหน่าย น้ำยาและอุปกรณ์ ทำความสะอาดรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด


201/124 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

201/124 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0115559001995
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*