บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าของเก่าของที่ใช้แล้วทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


50 ซอย10 (เกษมสมุทร 1) ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 ซอย10 (เกษมสมุทร 1) ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0115559002011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก็ททูร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*