บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกปลาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด


77/6 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/6 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115559002053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็นเอส แทคเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*