บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด"

บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด


95/36 ซอย3(เจริญกุล) ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/36 ซอย3(เจริญกุล) ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด

ได้แก่ 0115559002070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ก.ศรีการช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*