บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งรื้อถอนซ่อมแซมปรับปรุงระบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


496/188 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร 16 หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 90 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

496/188 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร 16 หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 90 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0115559002118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซอร์วิส ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*