บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไข ดัดแปลงเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด


8/65 หมู่ที่ 9 โครงการอินดี้บางนา ถนนบางนาการ์เด้น ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/65 หมู่ที่ 9 โครงการอินดี้บางนา ถนนบางนาการ์เด้น ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115559002142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*