บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด"

บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด


30/33 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/33 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด

ได้แก่ 0115559002151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิยะพจน์อีเลคทริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*