บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด"

บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งถ่ายสินค้าและโดยสารทั้งบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด


234/553 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

234/553 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0115559002193
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนะธร ซีฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*