บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด"

บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเพื่อผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางยา อาหารเสริม ครีม ยา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด


30/33 หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/33 หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท สกิน อินโนวา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด

ได้แก่ 0115559002215
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกิน อินโนวา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*