บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด"

บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งเพื่อความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด


111/150 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/150 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0115559002240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีเมียร์ เฮิร์บ แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*