บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด"

บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ตึก โรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด


401/27 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด ตั้งอยู่ที่

401/27 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด

ได้แก่ 0115559002266
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบลสซิ่ง อิเล็กทริคอล เซอร์วิส แอนด์ เทอร์โมสแกน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*