บริษัท เอสอีวี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสอีวี จำกัด"

บริษัท เอสอีวี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสอีวี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสอีวี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย ให้เช่า นำเข้า ส่งออก รถยนต์ รถไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสอีวี จำกัด


19/88 หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสอีวี จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/88 หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอสอีวี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสอีวี จำกัด

ได้แก่ 0115559002282
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสอีวี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสอีวี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*