บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด"

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดอบรมสัมมนาและพัฒนาความรู้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด


96/54 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/54 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0115559002304
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*