บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด


2/3 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 16 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/3 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 16 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0115559002321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสคอนส์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*