บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด"

บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด


99/65 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/65 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด

ได้แก่ 0115559002347
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม พีเอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*