บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด"

บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทำนองเดียวกับกิจการโรงแรม เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด


234 หมู่ที่ 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

234 หมู่ที่ 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0115559002355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มซี พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*