บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด"

บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการงานรักษาความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด


127 ซอย1 (หัวน้ำวน) ถนนศิริราษฏร์ศรัทธา ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

127 ซอย1 (หัวน้ำวน) ถนนศิริราษฏร์ศรัทธา ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0115559002363
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.โอ.พี.เวลท์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*