บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด


99/10 หมู่บ้านชลลดา หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/10 หมู่บ้านชลลดา หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559002371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*