บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด"

บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด


369 ถนนท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

369 ถนนท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด

ได้แก่ 0115559002380
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออล อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*