บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด"

บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ท่อเหล็กสตีม ท่อประปา อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน วาล์ว ปะเก็น สตีมแทรป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด


56/2 หมู่ที่ 1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/2 หมู่ที่ 1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด

ได้แก่ 0115559002401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เอ็ม. ไปป์ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*