บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด"

บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ครบวงจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด


29/9 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/9 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด

ได้แก่ 0115559002428
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเคโฮม 2 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*