บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 60,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


55/55 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/55 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0115559002444
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*