บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด"

บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าและขายสินค้า ประเภทเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด


89/86 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสสุขุมวิท77 ถนนลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/86 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสสุขุมวิท77 ถนนลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด

ได้แก่ 0115559002533
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช็อปบ็อกซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*