บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด"

บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อที่ดิน และรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด


35/131 หมู่ที่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/131 หมู่ที่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด

ได้แก่ 0115559002550
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทิศา วิลล่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*