ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท


111/88 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท ตั้งอยู่ที่

111/88 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท

ได้แก่ 0123558000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที. พาร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*