ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำการรับจ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก ทอด มดและแมลงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล


87/77 หมู่บ้านภัสสร 7 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล ตั้งอยู่ที่

87/77 หมู่บ้านภัสสร 7 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล

ได้แก่ 0123558000187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน เพสท์ คอนโทรล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*