ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ปนะกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบบุคคล ทุกชนิดทุกประเภท และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์


337/198 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์ ตั้งอยู่ที่

337/198 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์

ได้แก่ 0123558000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส โปรดักส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*