ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการขายบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์


129/533 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์ ตั้งอยู่ที่

129/533 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์

ได้แก่ 0123558000411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย วราภรณ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*