ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเช่าสนามฟุตบอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี


41/45 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี ตั้งอยู่ที่

41/45 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี

ได้แก่ 0123558000454
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตเตอร์ เอฟซี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*