ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง รับส่งสินค้า ให้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป เช่น โลตัส บิ๊กซี ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง


56/48 หมู่ที่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง ตั้งอยู่ที่

56/48 หมู่ที่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง

ได้แก่ 0123558000501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยนิตย์ ขนส่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*