ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 40,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง


83/100 อาคารชุดดับเบิ้ลเลค คอนโด ห้องเลขที่ 615 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง ตั้งอยู่ที่

83/100 อาคารชุดดับเบิ้ลเลค คอนโด ห้องเลขที่ 615 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง

ได้แก่ 0123558000608
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธิพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*