ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น


33/2 หมู่ที่ 3 ซอยแม่สำเนียง ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น ตั้งอยู่ที่

33/2 หมู่ที่ 3 ซอยแม่สำเนียง ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น

ได้แก่ 0123558000969
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีซี อินทีเรีย เดคคอเรชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*