ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ติดต่อเอกสาร กับหน่วยงานราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป


29/88 หมู่ที่ 3 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป ตั้งอยู่ที่

29/88 หมู่ที่ 3 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป

ได้แก่ 0123558000985
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*