ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์


19/45 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่

19/45 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์

ได้แก่ 0123558001213
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ จี ซีเมนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*