ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิด เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งรับสร้างภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น


76/30 หมู่ที่ 1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น ตั้งอยู่ที่

76/30 หมู่ที่ 1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น

ได้แก่ 0123559000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล เออเจ่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*