ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจบริการดูแลป้องกันปลวก และกำจัดแมลง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก


134/139 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก ตั้งอยู่ที่

134/139 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวกเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก

ได้แก่ 0123559000172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แมน กำจัดปลวก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*