ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตพลาสติกสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส


98/120 หมู่ที่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส ตั้งอยู่ที่

98/120 หมู่ที่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส

ได้แก่ 0123559000199
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเนอร์ พลาส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*