ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและซ่อมแซมวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย


36/489 หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

36/489 หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย

ได้แก่ 0123559000326
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจีที ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*