ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24


14/269 หมู่ที่ 13 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24 ตั้งอยู่ที่

14/269 หมู่ที่ 13 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24

ได้แก่ 0123559000342
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัทธ์24:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*