ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016)


52/12 หมู่ที่ 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016) ตั้งอยู่ที่

52/12 หมู่ที่ 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016)

ได้แก่ 0123559000351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง (2016):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*