ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ ผลิต ติดตั้งป้ายโฆษณาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์


42/14 หมู่ที่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์ ตั้งอยู่ที่

42/14 หมู่ที่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์

ได้แก่ 0123559000466
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ซีเคร็ท แอนด์ เดคคอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*