ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง


199/82 หมู่ที่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง ตั้งอยู่ที่

199/82 หมู่ที่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง

ได้แก่ 0123559000474
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ประกิจ พันช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*